מחירון צידה לדרך

 • טונה / חביתה
 • ירקות חתוכים
 • רטבים

 • שניצל

  / פסטרמה ביתית

 • ירקות חתוכים
 • רטבים

 • שני כריכים
 • ירקות חתוכים
 • בקבוק אישי
 • פרי
 • עוגה אישית

 • גבינות הבית
 • ביצה קשה
 • טונה
 • ירקות חתוכים
 • ריבה אישית
 • רטבים
 • שני לחמניות
 • בקבוק אישי
 • פרי
 • עוגה אישית

 • מנה עיקרית
 • 3 תוספות
 • 3 סלטים
 • רטבים
 • שתי לחמניות
 • בקבוק אישי
 • פרי
 • עוגה אישית

טל"ח: אספקת המוצרים הינה בכפוף לזמינות ולהוראות הכשרות. ניתן להזמין מנות ארוזות לשדה התעופה, בתוספת עלות המשלוח